Київський національний економічний університет

Про організацію

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) є провідним навчальним закладом у галузі економічної освіти. Заснований у 1906 р. Місія КНЕУ –  здійснення вагомого внеску у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.

Стратегічні цілі: створення університету як провідного національного науково-освітнього центру; розвиток інтелектуального потенціалу та підвищення конкурентоспроможності університету; створення сучасної інфраструктури та системи управління.

Навчальний процес в університеті забезпечують 6 факультетів, 3 інститути та кафедра військової підготовки для понад 11 000 студентів. Навчання студентів здійснюється на бакалаврському, магістерському та науковому (доктор філософії, доктор наук) рівнях вищої освіти.

Досягнення та активності:

 • Програма інноваційного розвитку університету на 2019-2021 роки;
 • Створено та успішно функціонують 13 науково-дослідних інститутів;
 • Створено та успішно функціонують навчально-тренінгові центри;
 • Дистанційне навчання на основі платформи Moodle;
 • Успішне функціонування Центру зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива»;
 • Функціонування Інституційного репозитарію (IRKNEU);
 • Розвиток міжнародних відносин, членство в 10 міжнародних організаціях, зокрема в EDAMBA, EPLO, Magna Charta Universitatum, Асоціації регіональних досліджень (RSA) тощо.

КНЕУ має двосторонні угоди з більш ніж 70 іноземними університетами-партнерами, співпрацює у сфері стажування персоналу, обміну студентами та спільних досліджень.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) є провідним навчальним закладом у галузі економічної освіти. Заснований у 1906 р. Місія КНЕУ –  здійснення вагомого внеску у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.

Стратегічні цілі: створення університету як провідного національного науково-освітнього центру; розвиток інтелектуального потенціалу та підвищення конкурентоспроможності університету; створення сучасної інфраструктури та системи управління.

Навчальний процес в університеті забезпечують 6 факультетів, 3 інститути та кафедра військової підготовки для понад 11 000 студентів. Навчання студентів здійснюється на бакалаврському, магістерському та науковому (доктор філософії, доктор наук) рівнях вищої освіти.

Досягнення та активності:

 • Програма інноваційного розвитку університету на 2019-2021 роки;
 • Створено та успішно функціонують 13 науково-дослідних інститутів;
 • Створено та успішно функціонують навчально-тренінгові центри;
 • Дистанційне навчання на основі платформи Moodle;
 • Успішне функціонування Центру зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива»;
 • Функціонування Інституційного репозитарію (IRKNEU);
 • Розвиток міжнародних відносин, членство в 10 міжнародних організаціях, зокрема в EDAMBA, EPLO, Magna Charta Universitatum, Асоціації регіональних досліджень (RSA) тощо.

КНЕУ має двосторонні угоди з більш ніж 70 іноземними університетами-партнерами, співпрацює у сфері стажування персоналу, обміну студентами та спільних досліджень.

Роль і функції в проєкті

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) є національним координатором проєкту. Основними обов'язками є координація діяльності українських партнерів щодо реєстрації, моніторингу та десимінації результатів проєкту, розробка та впровадження в університеті механізму управління на основі партнерства (PBG), участь у розробці змін до освітніх стандартів викладачів професійної освіти, організація семінарів та конференції, проведення тренінгів. Команда проєкту несе відповідальність за залучення співробітників кафедри педагогіки та психології до всіх заходів проєкту.

КНЕУ також відповідає за комунікацію з Національним Erusmus+ офісом в Україні.

Університет несе відповідальність за реалізацію стратегії десимінації результатів проєкту в Україні, зокрема розробку та підтримку сторінки проєкту у Facebook, підготовку та розсилку інформаційних листів, обмін інформацією про проєкт та його результати зі стейкхолдерами.

КНЕУ планує створення Професійного дорадчого комітету зі спеціальності «Професійна освіта (Економіка)» (освітня програма «Економічна та бізнес-освіта»), затвердити необхідні документи для регламентації його діяльності, створити навчальну цифрову аудиторію та розробити навчальні програми для вчителів професійно-технічних навчальних закладів.

Національний координатор в Україні

Професор, доктор економічних наук Світлана Цимбалюк

Декан факультету управлiння персоналом, соціології та психології