2DEV Розвиток: Розробка та впровадження управління на основі партнерства

Основна мета другого робочого пакету полягає в розробці концепції механізмів управління на основі партнерства, яка підходить для кожного конкретного партнера- закладу вищої освіти (ЗВО) й професійних шкіл / інших зацікавлених сторін, які є партнерами у підготовці викладачів професійної освіти та мають значний інтерес до якості професійної освіти, а також зацікавлені у скороченні розриву між теорією і практикою при здійсненні підготовки в закладах вищої освіти. Метою концепції є залучення закладів професійної освіти до розробки навчальних програм, процесу навчання та розробки навчальних матеріалів в університетах, оскільки вони є майбутніми роботодавцями студентів, що навчаються за програмами підготовки викладачів професійної освіти.

Завдання:

 • організувати навчальні поїздки для співробітників ЗВО-партнерів, що займаються управлінням на основі партнерства (УОП), а також для співробітників Міністерства освіти і науки України;
 • розробити концепцію ефективного функціонування управління на основі партнерства в кожному ЗВО-партнері в Україні;
 • пілотувати нові структури управління на основі партнерства;
 • встановити необхідне обладнання;
 • відвідування на місцях установ, що беруть участь в управлінні на основі партнерства, і надання консультацій та рекомендацій щодо вирішення проблем під час семінарів і тренінгів для персоналу;
 • написати звіт про робочий пакет 2.

Події

Другий воркшоп

16-17 вересня 2020 року відбувся другий воркшоп проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» на платформі Zoom. Організатор — Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна).

Метою воркшопу було обговорення результатів виконання робочих пакетів, а також питань, пов’язаних із забезпеченням якості та стійкості результатів реалізації PAGOSTE проєкту, імплементацією стратегії дисемінації та особливостями менеджменту проєкту.

Томас Дайсінгер та Оксана Мельник (Університет Констанца, Німеччина) зробили загальний огляд реалізації проєкту у розрізі робочих пакетів та запланованих активностей протягом поточного та наступного проєктних років.

Результати національного опитування цільових груп щодо управління підготовкою викладачів для закладів професійної освіти та результати реалізації першого робочого пакета (WP1) «Аналіз управління професійною освітою викладачів» презентувала Олександра Бородієнко (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України).

З результатами опитування викладачів закладів професійної освіти України щодо розвитку «soft skills» ознайомили партнери з Третього університету Риму.

Підсумки круглого столу «Управління підготовкою викладачів для закладів професійної освіти: узгодження інтересів зацікавлених сторін» (14-15.09.2020), організованого Національним транспортним університетом (Україна), презентував Данило Савостін-Косяк.

Світлана Цимбалюк (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) розповіла про дисемінаційні активності, організовані українськими університетами – партнерами проєкту.

Під час воркшопу партнери мали плідну дискусію щодо розвитку партнерства у сфері підготовки викладачів професійної освіти, створення професійної мережі, ролі Міністерства освіти і науки України у розробці механізмів управління підготовкою, шляхів підвищення мотивації молоді до викладацької діяльності та престижності професії викладача.

Партнери запланували низку тренінгів для українських партнерів і стейкхолдерів з метою формування професійних компетентностей та «soft skills», необхідних для розвитку партнерства у сфері підготовки викладачів професійної освіти.

Другий міні воркшоп

11 лютого 2020 року відбувся міні воркшоп проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» на платформі Zoom. Організатор — Університет Констанца (Німеччина).

Метою воркшопу було обговорення питань щодо:

 • виконання другого робочого пакета українськими університетами;
 • створення та функціонування асоціації з розвитку професійної освіти;
 • розробки цифрової платформи для взаємодії стейкхолдерів з підготовки викладачів професійної освіти;
 • забезпечення якості та стійкості результатів реалізації PAGOSTE проєкту.

З вітальним словом виступили координатор проєкту Томас Дайсінгер (Університет Констанца) та Іванна Атаманчук (Національний Еразмус+ Офіс, Україна).

Власні концепції розвитку системи підготовки викладачів професійної освіти та навчання на основі стандартизації та партнерства презентували представники українських університетів – партнерів.

Стратегію розроблення цифрової платформи для взаємодії стейкхолдерів з підготовки викладачів професійної освіти представила Олександра Бородієнко, Інститут професійно-технічної освіти НАПН.

Яна Малихіна (Українська інженерно-педагогічна) академія презентувала концепцію створення та функціонування асоціації з розвитку професійної освіти.

Українські партнери отримали корисні рекомендації щодо імплементації розроблених концепцій від європейських колег з Університету Констанца, Віденського університету економіки та бізнесу та Третього Римського університету, а також Іванни Атаманчук (Національний Еразмус+ Офіс).

Програму заходу можна переглянути тут.

Презентації доступні нижче за посиланнями:

Другий круглий стіл

11-12 березня 2021 в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE, 609536- EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP) був проведений онлайн круглий стіл «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування». Організатор і відповідальним за захід була Українська інженерно-педагогічна академія.

Мета заходу - презентація і публічне обговорення із зацікавленими сторонами перших результатів і пропозицій щодо концепції розвитку системи підготовки викладачів професійної освіти на основі партнерства, можливостей інтернет-платформи зі співпраці та взаємодії між зацікавленими у професійній освіті сторонами, а також презентація ініціативи зі створення «Асоціації з розвитку професійної та неперервної освіти».

На заході були присутні представники закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, роботодавців, професійних об’єднань, Міністерства освіти і науки України, Інституту професійної технічної освіти НАПН України.Також у засіданні брали участь європейські партнери проєкту з Німеччини та Австрії, які поділились досвідом організації підготовки викладачів в цих країнах. Загалом понад 230 учасників зареєструвались на захід і більше 160 активних акаутів підключились до круглого столу.

З вітальними словами виступили Олена Коваленко (Українська інженерно-педагогічна академія); Ірина Шумік (Міністерство освіти і науки України); Томас Дайсінгер (Університет Констанца, Німеччина); Іванна Атаманчук (Національний Еразмус+ офіс в Україні).

Повну програму заходу можна переглянути тут.

Концепції управління підготовкою викладачів для закладів професійної основі на основі партнерства, які розробили ЗВО проєкту, доступні для завантаження нижче:

Під час роботи була проведена модерована дискусія з учасниками круглого столу, в ході якої були вироблені найдоцільніші з точки зору стейкхолдерів механізми партнерства та співпраці, які зможуть покращити професійну підготовку за спеціальністю 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)". Робочі дошки доступні для перегляду за посиланнями:

Інші презентації доповідачів доступні для завантаження нижче:

22-26 листопада 2021 року викладачі університетів із українських партнерських організацій відвідали університет Констанца. Загалом у візиті взяли участь 9 осіб, серед них представники наступних організацій-партнерів:

 • Київського економічного університету (м. Київ),
 • Південноукраїнського національного педагогічного університету (м. Одеса),
 • Національного транспортного університету (м. Київ),
 • Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків),
 • Інституту професійно-технічної освіти (м. Київ).

Навчальні візити українських партнерів до Університету Констанца

Основною метою було ознайомлення учасників із практичним досвідом Університету Констанца ефективної співпраці у сфері підготовки викладачів у викладанні, дослідженнях та управлінні.

Учасники ознайомилися зі структурою навчальної програми підготовки магістрів за спеціальністю "Економічна та бізнес освіта" в Університеті Констанца, за якою готують майбутніх викладачів для закладів ПТО комерційного профілю, та основними концепціями співпраці в дослідженнях,  досвідом співпраці з університетами Східної Європи, а також з міжнародним співробітництвом у сфері підготовки викладачів для професійно-технічних навчальних закладів. Співробітники Університету Констанца представили конкретні приклади підготовки викладачів у федеральній землі Баден-Вюртемберга та проходження шкільної практики за кордоном в рамках навчання в університеті студентських стажувань. Розглянуто також розвиток політики у сфері підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні та вплив на неї меритократії. Українські партнери мали можливість відвідати професійно-технічне училище Zeppelin Gewerbe Schule та отримати інформацію про діяльність робочої групи студентів-педагогів AK WiPäd.

Учасники також виконували групову роботу над концепцією трансформації та запозичення німецького досвіду в український контекст підготовки викладачів. З результатами їхньої діяльності можна ознайомитись у таких презентаціях:

Програма навчальних візитів співробітників доступна за посиланням (англ.).

Третій круглий стіл

12 січня 2024 року в Одесі, у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського, відбувся круглий стіл в рамках проєкту Erasmus+ "Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)".

У заході взяли участь понад 100 учасників з різних закладів освіти, представники яких обговорювали результати проєкту, можливості впровадження механізмів партнерського управління та розробку керівництва для українських вищих навчальних закладів.

Серед учасників були представники таких університетів, як Університет Констанц, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний транспортний університет, Українська інженерно-педагогічна академія, а також представники Міністерства освіти і науки України та Інституту професійної освіти НАПНУ.

На заході були представлені теоретичні моделі спільного управління, механізми партнерської взаємодії зі стейкхолдерами, методичні рекомендації щодо впровадження механізмів управління на основі партнерства та особливості веб-платформи "Партнерський простір 015".

Під час заходу також відбулася модерована дискусія щодо переваг і недоліків партнерського управління та мозковий штурм з підготовки рекомендацій щодо його впровадження.

Програма заходу доступна за посиланням (укр.)

Результати

Концепція розвитку системи підготовки викладачів професійної освіти та навчання в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на основі стандартизації та партнерства (англ.) / (укр.)

Концепція партнерського управління підготовкою викладачів професійної освіти в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (англ.) / (укр.)

Концепція розвитку системи підготовки педагогів професійної освіти і навчання в Національному транспортному університеті на основі партнерства (англ.) / (укр.)

Концепція партнерського управління підготовкою викладачів професійної освіти в Українській інженерно-педагогічній академії (англ.) / (укр.)

Впровадження управління на основі партнерства в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" : Положення про ресурсний центр професійної освіти з технологій дизайну (укр.)

Впровадження управління на основі партнерства в Національному транспортному університеті: Меморандум про співпрацю між Національним Транспортним Університетом та Державним навчальним закладом "Катюжанське вище професійне училище" (укр.)

Впровадження управління на основі партнерства в Національному транспортному університеті: Меморандум про співпрацю між Національним Транспортним Університетом та Національним агенством кваліфікацій (укр.)

Впровадження управління на основі партнерства в Національному транспортному університеті : Меморандум про співпрацю між Національним Транспортним Університетом та Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців транспорту "ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОАВЦІВ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ" (укр.