Здобутки проєкту

Робочий пакет 1

Доповідь: Управління професійною підготовкою викладачів ПТО у країнах ЄС (укр.) / (анг.

Інструменти аналізу потреб цільових груп (укр.) / (анг.)

Інституційний звіт: Професійна освіта та підготовка викладачів для сфери професійної освіти: досвід Національного транспортного університету (укр.) / (анг.)

Інституційний звіт: Сучасний стан підготовки викладачів професійної освіти у Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім К.Д. Ушинського (укр.) / (анг.)

Інституційний звіт: Аналіз системи підготовки та управління підготовкою викладачів професійної освіти та навчання в ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» (укр.) / (анг.)

Інституційний звіт: Аналіз системи професійної педагогічної освіти та управління нею в Українській інженерно-педагогічній академії (укр.) / (анг.)

Cтруктурний звіт: Аналітична довідка за результатами опитування науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти (укр.) / (анг.)

Звіт: Аналіз самооцінки стратегічних компетентностей викладачами ПТО (анг.)

Анкета сприйняття власних навичок та переконань (укр.)

Робочий пакет 2

Концепція розвитку системи підготовки викладачів професійної освіти та навчання в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на основі стандартизації та партнерства (англ.) / (укр.)

Концепція партнерського управління підготовкою викладачів професійної освіти в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (англ.) / (укр.)

Концепція розвитку системи підготовки педагогів професійної освіти і навчання в Національному транспортному університеті на основі партнерства (англ.) / (укр.)

Концепція партнерського управління підготовкою викладачів професійної освіти в Українській інженерно-педагогічній академії (англ.) / (укр.)

Впровадження управління на основі партнерства в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" : Положення про ресурсний центр професійної освіти з технологій дизайну (укр.)

Впровадження управління на основі партнерства в Національному транспортному університеті: Меморандум про співпрацю між Національним Транспортним Університетом та Державним навчальним закладом "Катюжанське вище професійне училище" (укр.)

Впровадження управління на основі партнерства в Національному транспортному університеті: Меморандум про співпрацю між Національним Транспортним Університетом та Національним агенством кваліфікацій (укр.)

Впровадження управління на основі партнерства в Національному транспортному університеті : Меморандум про співпрацю між Національним Транспортним Університетом та Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців транспорту "ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОАВЦІВ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ" (укр.

Робочий пакет 3

Інформація буде завантажена найближчим часом.

Робочий пакет 4

Оновлений професійний стандарт "Педагог професійного навчання" (укр.)

Реєстр Кваліфікацій Національного агенства кваліфікацій: Педагог професійного навчання (укр.)

Партнерський простір 015: онлайн-платформа для комунікації та встановлення партнерства між різними учасниками процесу підготовки педагогів професійного навчання

Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти (укр.)

Статут Асоціації розвитку професійної та довічної освіти (укр.)

Робочий пакет 5

Проектний консорціум розробив стратегію забезпечення якості (анг.)

Збірник зразків (анг.) належить до стратегії забезпечення якості також

Оцінка заходу учасниками: Круглий стіл 1, 15.09.2020, організатор - Національний Транспортний Університет (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 1, 30.11.-01.12.2020, організатор - Університет Констанцу (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 2, 03.-04.12.2020, організатор - Віденський економічний університет (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Круглий стіл 2, 11-12.03.2021, організатор - Українська інженерно-педагогічна Академія (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 3, 22.-23.06.2021, організатор - Віденський економічний університет (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 4, 21.-22.09.2021, організатор - Віденський економічний університет (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 5, 05,12,18.10.2021, організатор - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (анг.)

Звіт про впровадження проєкту, складений критичним другом Леною Фрайдорфер на основі аналізу документів та спостережень під час воркшопу проєкту PAGOSTE з 2.11. до 5.11.2022 в Університеті Констанц (анг.)

Звіт про впровадження проєкту, складений критичним другом Леною Фрайдорфер на основі аналізу документів та спостережень під час воркшопу проєкту PAGOSTE з 5.6. до 7.6.2023 в Університеті Рома Тре (анг.)

Таблиця забезпечення якості з етапами та показниками (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 8, 06-07.07.2023, організатори - Університет Констанц та Віденський економічний університет (анг.​​​​​​​)

Робочий пакет 7

Інформація буде завантажена найближчим часом.