Основні факти

Вид проекту

Консорціум

 • 7 університетів, 1 науково-дослідна організація, Міністерство освіти і науки України. Переглянути консорціум проєкту

Тривалість

 • 15 січня 2020 – 14 січня 2024

Загальна мета

 • підвищити якість та актуальність підготовки викладачів закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) в Україні шляхом запровадження стандартів підготовки викладачів закладів професійно-технічної освіти, спираючись на механізм управління на основі партнерства (УОП) між університетами, які здійснюють підготовку викладачів професійно-технічної освіти та закладами професійно-технічної освіти.

Специфічні цілі проекту

 • започаткувати ефективні механізми партнерства між закладами вищої освіти (ЗВО), які беруть участь у підготовці викладачів ЗПТО, і закладами професійно-технічної освіти (та іншими зацікавленими сторонами, якщо це релевантно);
 • використовувати механізми управління на основі партнерства для професійної підготовки викладачів ЗПТО;
 • дати можливість освітнім установам, які здійснюють підготовкою викладачів ЗПТО, використовувати стандарти заснованих на механізмах управління на основі партнерства.

Географія

Україна:

Київ

 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Національний транспортний університет
 • Інститут професійно-технічної освіти НАПН  
 • Міністерство освіти і науки України 

Харків

 • Українська інженерно-педагогічна академія

Одеса

 • Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 


Європейський Союз

Австрія (Відень):

 • Віденський економічний університет

Німеччина (Констанц):

 • Університет Констанцу

Італія (Рим):

 • Унiверситет «Рома Тре»


Активності та часова структура


Робочий план проєкту PAGOSTE  англійською мовою доступний тут. Логічна матриця проєкту англійською мовою - тут.

Проєктні воркшопи

Цілі:

 • координаційні зустрічі консорціуму проєкту;
 • зустріч із зацікавленими сторонами;
 • відвідування організацій, які залучені до підготовки викладачів ЗПТО;
 • моніторинг виконання проекту «на місцях».

Тривалість: 2 дні (½ прибуття та ½ день від’їзд).

Учасники: 3 учасники проекту від кожної установу.

 Трейнінги для персоналу

Цілі:

 • змістовий вклад від партнерів з ЄС щодо управління, підготовки викладачів ЗПТО у відповідних країнах,  реформи в освітніх системах, забезпечення якості у підготовці викладачів ЗПТО, діджиталізація, теорії та практика у підготовці викладачів ЗПТО, викладання у професійно-технічному контексті, розвиток «soft skills», професіоналізація викладачів та інші теми, визначені після аналізу потреб.

Тривалість: 2 дні (½ прибуття та ½ день від’їзд).

Учасники: 1-3 учасники проекту від відповідального партнера з ЄС, 7 учасників від кожного партнера з України, викладачі та керівництво ЗПТО з відповідного регіону.

Вимоги: залученість у підготовку викладачів ЗПТО.

Круглі столи

Цілі:

 • публічна дискусія із залученими суб'єктами щодо проблем та можливих рішень у підготовці викладачів ЗПТО, публічне обговорення результатів проєкту.

Тривалість: 1 день (½ прибуття та ½ день від’їзд) або 2 дні.

Учасники: 1-3 учасники від кожного партнера з ЄС, 7 учасників від кожного партнера з України, викладачі та керівництво ЗПТО з відповідного регіону, роботодавці, політики, представники профспілок, інші представники галузі професійно-технічної освіти.

Вимоги: залученість у підготовку викладачів ЗПТО.

Конференція

Цілі:

 • поширення результатів проєкту, підвищення обізнаності щодо ПТО, підготовки викладачів ЗПТО та професії викладача в загальному.

Тривалість: 1 день (½ прибуття та ½ день від’їзд) або 2 дні.

Учасники: 1-3 учасника від кожного партнера з ЄС, 7 учасників від кожного партнера з України, викладачі та керівництво ЗПТО з відповідного регіону, роботодавці, політики, представники профспілок, інші представники галузі професійно-технічної освіти.

Навчальні візити персоналу

Цілі:

 • наочне представлення підготовки викладачів ЗПТО для працівників ЗВО та МОНУ, які залучені до започаткування нових механізмів управління на основі партнерства, спостереження за роботою, зустрічі з відповідними зацікавленими сторонами в європейських університетах-партнерах.

Тривалість: 5 днів (½ прибуття та ½ день від’їзд).

Учасників: 1-2 від кожного партнера з України.

Вимоги: залученість у підготовку викладачів ЗПТО, хороше знання англійської мови.

 Навчальні візити студентів

Цілі:

 • наочне представлення механізмів забезпечення якості, спілкування і практична підготовка студентів з українськими студентами, які навчаються за програмами підготовки викладачів ЗПТО в європейських університетах-партнерах.

Тривалість: 14 днів (½ прибуття та ½ день від’їзд).

Учасників: 1-2 від кожного закладу вищої освіти з України.

 • Вимоги: навчальні програми підготовки викладачів ЗПТО, хороше знання англійської мови, проактивність (ефект примноження).