5Q План якості: Забезпечення якості проекту

Якість проєкту буде забезпечено зовнішніми і внутрішніми механізмами.

Внутрішньо знання та досвід учасників проєктного консорціуму є вагомою запорукою якісної реалізації проєкту. Всі завдання будуть уточнені і перевірені. Участь в проєкті Інституту професійно-технічної освіти НАПН України гарантує наукову обґрунтованість результатів. Експерти Міністерства освіти й науки України будуть перевіряти та контролювати, щоб отримані результати відповідали національному законодавству та стандартам.

До зовнішніх механізмів  належать опитування та відгуки учасників заходів.Заходи (тренінги для персоналу, круглі столи) будуть оцінюватися учасниками за допомогою опитувань та усних відгуків, які потім будуть оцінюватися партнером, відповідальним за відповідну активність.

Завдання:

 • готувати регулярні звіти про результати  впровадження проєкту та робочі пакети;
 • підготувати опитування та проводити оцінку активностей учасниками;
 • проводити виїзні візити з метою моніторингу;
 • залучати зовнішнього фінансового аудитора, зовнішніх експертів і "критичного друга" в якості аудитора змісту результатів та медіатора;
 • брати участь в семінарах при Виконавчому агентстві з питань освіти, культури і аудіовізуальних засобів (EACEA) у ЄС, Національному Агентстві (NA) в Німеччині, Національної офісі Еразмус+ (NEO) в Україні.

Події

Превентивний моніторинг

18 вересня 2020 року відбувся превентивний моніторинг проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» на платформі Zoom. Організатор — Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.

Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана як національним координатором презентовано основні здобутки проєкту у розрізі виконання робочих пакетів.

Власні здобутки щодо реалізації проєкту, проведені заходи, наявні та очікувані результати презентували українські партнери:

 • Інститут професійно-технічної освіти НАПН України;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського;
 • Національний транспортний університет;
 • Українська інженерно-педагогічна академія.

До дискусії щодо реалізації PAGOSTE проєкту долучилися:

 • грантхолдер проєкту (Університет Констанца)
 • представники менеджменту закладів (ректори, проректори, директори)
 • адміністратори, відповідальні за фінансовий менеджмент проєкту, українських партнерів
 • основні стейкхолдери (студенти які навчаються за спеціальністю «Професійна освіта», викладачі, які беруть участь у підготовці майбутніх викладачів професійної освіти і навчання, викладачі закладів післядипломної освіти).

Програма заходу доступна на тут (укр.)

Проєктний консорціум щиро вдячний представникам Національного Еразмус+ Офісу, Жанні Талановій, Іванні Атаманчук та Петру Крайніку за корисні рекомендації щодо покращення реалізації проєкту, підвищення якості та забезпечення стійкості результатів.

Візит критичного друга: Римський університет Тре

З 2 по 5 листопада 2022 року в Римському університеті Тре відбувся проектний семінар 4 на тему "РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НА РІВНІ ПАРТНЕРСЬКИХ ВНЗ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ". Головною метою цього заходу було обговорення поточного стану впровадження структур PBG (WP2) в кожному ВНЗ-інституті та аналіз ходу реалізації PBG на національному рівні. Додатково учасникам було запропоновано унікальну можливість відвідати професійну школу для ознайомлення з практичними аспектами італійської системи професійної освіти.

Іншими ключовими питаннями денного порядку було вивчення питань проекту, які були відкладені через війну, обговорення стратегій впровадження розповсюдження WP та обмін думками з "критичним другом" щодо загального прогресу та результатів проекту.

Ближче до завершення зустрічі критичний друг склав докладний звіт, в якому було відображено основні моменти обговорень, рекомендації та подальші кроки щодо проекту. Звіт доступний за цим посиланням.

Візит критичного друга: Університет Констанцу

Результати

01.07.2020 на регулярній онлайн зустріч проєктного консорціуму було погодженно стратегію забезпечення якості проєту (анг.).

Важливою частиною стратегії є інструменти контролю, зібрані в збірці додатків та форм проєкту (анг.).

Оцінка заходу учасниками: Круглий стіл 1, 15.09.2020, організатор - Національний Транспортний Університет (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 1, 30.11.-01.12.2020, організатор - Університет Констанцу (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 2, 03.-04.12.2020, організатор - Віденський економічний університет (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Круглий стіл 2, 11-12.03.2021, організатор - Українська інженерно-педагогічна Академія (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 3, 22-23.06.2021, організатор - Віденський економічний університет (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 4, 21.-22.09.2021, організатор - Віденський економічний університет (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 5, 05,12,18.10.2021, організатор - Київський національний економічний університет (анг.)

Звіт про впровадження проєкту, складений критичним другом Леною Фрайдорфер на основі аналізу документів та спостережень під час воркшопу проєкту PAGOSTE з 2.11. до 5.11.2022 в Університеті Рома Тре (анг.)

Звіт про впровадження проєкту, складений критичним другом Леною Фрайдорфер на основі аналізу документів та спостережень під час воркшопу проєкту PAGOSTE з 5.6. до 7.6.2023 в Університеті Констанц (анг.)

Стратегія забезпечення якості (анг.)

Таблиця забезпечення якості з етапами та показниками (анг.)

Оцінка заходу учасниками: Тренінг для персоналу 8, 06-07.07.2023, організатори - Університет Констанц та Віденський економічний університет (анг.)