Національний транспортний університет

Про організацію

Національний транспортний університет (НТУ) був заснований у 1944 р у Києві. У відповідності до національної системи рівнів вищої освіти, більше 8 тисяч студентів за 25 спеціальностями та спеціалізаціями навчаються на п’яти факультетах та у двох навчальних центрах. 80% наукового та викладацького складу університету мають наукові ступені та вчені звання. Вони залучаються до плідної науково-дослідної роботи на національному та міжнародному рівнях. Багато викладачів стали лауреатами Державної премії України в галузі науки та техніки. Високі стандарти навчальної та науково-дослідної роботи були основними пріоритетами НТУ з часу його заснування. Завдяки цьому Національний транспортний університет має довгострокові партнерські угоди з провідними підприємствами галузі, такими як корпорація «УкрАВТО», концерн «Ніко», компанія «Тойота-Україна» тощо.

НТУ має великий досвід виконання міжнародних проектів та міцні традиції плідної міжнародної співпраці з європейськими та світовими університетами. Серед них більш ніж 20-річне партнерства з Жешувською Політехнікою у програмах мобільності студентів та викладачів. Також, в університеті знаходиться Національний контактний пункт програми «Горизонти 2020» за напрямом «Інтелектуальний, зелений та інтегрований транспорт».

Програма «Професійна освіта (транспорт)» була започаткована у 2003 році на автомеханічному факультеті. З 2016 року підготовку за цією спеціальністю здійснює факультет економіки та права. Національний транспортний університет займає лідируючу позицію у підготовці викладачів закладів професійно-технічної освіти в галузі транспорту. Випускники цієї спеціальності успішно працюють у закладах професійно-технічної освіти та навчальних центрах автомобільних транспортних компаній.

Роль і функції в проєкті

НТУ зацікавлений у підвищенні привабливості та якості підготовки викладачів закладів професійно-технічної освіти в галузі автомобільного транспорту та автосервісних послуг, тому готовий брати активну участь у проекті для реалізації цілей. Як український ЗВО, він прагне стати рушієм позитивних змін у вищій освіті в Україні, яких можливо досягти в рамках проекту. НТУ планує:

  • порівняти українську практику підготовки викладачів закладів професійної освіти з практикою Європейського Союзу та виявити, що може бути запозичене для українського контексту;
  • брати активну участь у заходах проекту;
  • надавати власні ресурси для організації заходів проекту;
  • виконувати завдання та домовленості, необхідні для досягнення мети проекту (розробляти та впроваджувати механізми управління на основі партнерства, проводити тренінги, поширювати проект тощо.)

Контактна особа проєктної команди НТУ

Доктор економічних наук, доцент Бондар Наталія

Декан факультету економіки та права