Українська інженерно-педагогічна академія

Про організацію

Українська інженерно-педагогічна академія - єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який спеціалізується на підготовці інженерно-педагогічних кадрів для системи професійної освіти: викладачів, методистів, інструкторів виробничого навчання вищої кваліфікації для технікумів, коледжів та навчальних закладів системи професійної підготовки. УІПА також готує фахівців інженерного профілю для різних галузей економіки.

Основні напрями наукової діяльності:

 • інноваційні наукові дослідження та проєкти у напрямках вищої освіти, професійної освіти та нових інженерних технологій;
 • дослідження з присудженням наукових ступенів кандидата наук та доктора наук у сфері професійної освіти.

Основні напрями методичної діяльності:

 • розробка та впровадження стандартів та програм професійно-технічної освіти для всієї України;
 • створення нових технологій та методичного забезпечення підготовки викладачів ПТО.

Основні напрями навчальної діяльності:

 • навчання викладачів ПТО відповідно до рівнів молодшого бакалавра, бакалавра та магістра;
 • додаткове підвищення кваліфікації викладачів ПТО (згідно з навчальним планом IGIP);
 • аспірантура в галузі професійно-технічної освіти.

Українська інженерно-педагогічна академія в коротких фактах

Два кампуси - Харків та Бахмут; п’ять факультетів і один інститут, 20 кафедр; наукова бібліотека; навчально-науковий центр практичної підготовки за всіма спеціальностями; центр підготовки іноземних громадян; сучасні науково-дослідні лабораторії, понад 14 мультимедійних аудиторій, комп'ютерні класи зі спеціалізованим програмним забезпеченням, покриттям Wi-Fi; стадіон, спортзал та тренажерний зал, гуртожитки для студентів, їдальня.

Роль і функції в проєкті

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) є членом консорціуму проєкту PAGOSTE. УІПА має великий інтерес і демонструє свою прихильність досягненню цілей проєкту, цілі проєкту збігаються з напрямком розвитку УІПА, тому це підтверджує її наміри активно виконувати завдання проєкту.

У більш конкретному плані, УІПА буде:

 • створити нові структури для реалізації управління на основі партнерства (УОП) в Академії;
 • організувати семінари та круглі столи;
 • забезпечувати можливість для працівників ЗВО відвідувати проєктні заходи;
 • забезпечувати приміщення та необхідні засоби для організації проєктних заходів;
 • сприяти поширенню результатів проєкту для широкої громадськості;
 • брати участь у роботі над національними керівними принципами щодо управління на основі партнерства та змінами до стандартів;
 • виконувати інші завдання, необхідні для успішної реалізації проєкту.

Українська інженерно-педагогічна академія є співвиконавцем усіх робочих пакетів (РП) проєкту:

 • РП Підготовка: Аналіз управління професійною освітою вчителів;
 • РП Розвиток: Розробка та впровадження управління на основі партнерства (УОП);
 • РП Розвиток: Створення механізмів УОП на національному рівні;
 • РП План якості: Забезпечення якості проекту;
 • РП Розповсюдження та експлуатація: План розповсюдження проекту та використання результатів;
 • РП Менеджмент: Координація та управління проектом.

Основними обов'язками Української інженерно-педагогічної академії є здійснення заходів в рамках робочих пакетів (РП), забезпечення досягнення поставлених цілей, підтримка ефективного функціонування проєкту відповідно до свого внеску, організація семінарів, тренінгів персоналу та круглих столів.

Науковий вклад, який очікується від Української інженерно-педагогічної академії, полягає у сфері політики управління освітою, забезпечення інформаційної підтримки та зворотного зв'язку щодо впровадження механізмів управління на основі партнерства.

УІПА розраховує отримати такі суттєві результати:

1) вдосконалення навчального процесу за рахунок обміну професійним досвідом з викладачами професійної освіти;
2) оновлення змісту теоретичної та практичної підготовки майбутніх викладачів професійної освіти;
3) розвиток взаємодії з закладами професійної освіти та збільшення місць для практики студентів;
4) підвищення кваліфікації викладачів ЗВО, які здійснюють підготовку вчителів професійних шкіл шляхом встановлення багатоканального обміну досвідом між усіма партнерами проєкту та іншими ЗВО та ЗПО.

Контактна особа проєктної команди УІПА

Професор, доктор педагогічних наук Наталія Брюханова

Завідувачка кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти

Імейл: brnat@ukr.net